Ga naar hoofdinhoud

Aanvraag Winkelcentrum De Hoef bij Ondernemersfonds Alkmaar

Een florerend winkelcentrum in het hart van De Hoef/Alkmaar West is niet alleen goed voor de gezamenlijke ondernemers, maar ook voor de compleetheid van het winkelaanbod voor bezoekers en de wijkbewoners die voor hun dagelijkse boodschappen afhankelijk zijn van een breed (zowel qua assortiment als qua prijsrange) aanbod in de directe omgeving. Winkelcentrum De Hoef wil toekomstbestendig blijven en leegstand voorkomen door te investeren in promotie, voorzieningen en veiligheid.

Op woensdag 1 juni 2022 is tijdens de algemene ledenvergadering 2022 van Winkeliersvereniging De Hoef besloten dat het bestuur van Winkeliersvereniging De Hoef als trekkingsgebiedgerechtigde van het Ondernemersfonds Alkmaar een plan opstelt en de uitvoering oppakt voor het verbeteren van de naamsbekendheid, positionering en zichtbaarheid van Winkelcentrum de Hoef en zich hard gaat maken voor het verbeteren van voorzieningen ten aanzien van onder andere het parkeren, de veiligheid en de verblijfskwaliteit.

De samenwerkende winkeliers van Winkelcentrum De Hoef willen in 2023 werken aan de promotie van Winkelcentrum de Hoef met behulp van een jaarplan. Daarnaast wordt er onderzocht of de wensen van Winkelcentrum De Hoef ten aanzien van voorzieningen (o.a. parkeren, veiligheid en verblijfskwaliteit) gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur van Winkeliersvereniging De Hoef gaat ook een plan opstellen om andere ondernemers in het trekkingsgebied Alkmaar West te betrekken bij het ontwikkelen van gezamenlijke doelstellingen en het aanvragen van middelen bij het Ondernemersfonds Alkmaar.

Het bestuur van Winkeliersvereniging De Hoef vraagt bij het Ondernemersfonds Alkmaar voor 2023 een bedrag aan van € 121.000,- (inclusief btw) voor de ontwikkeling en uitvoering van bovenstaande ambities.

Back To Top